Trang chủ > Về chúng tôi > Ứng dụng

Tài nguyên quặng của Trung Quốc Titan, chủ yếu là nằm rải rác ở Sichuan, Vân Nam và tỉnh Hải Nam, chiếm 40% tổng số dự trữ trên toàn thế giới. Riêng khu vực tại tỉnh Tứ Xuyên và thành phố thừa Đức tỉnh Hà Bắc đều sở hữu công nghiệp cơ sở của việc sử dụng toàn diện của vanadi titano magnetit quặng, trong khi tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Hồ Bắc cũng giàu tài nguyên quặng Titan.


Bản quyền © Shanghai Titanos Industry Co, Ltd Đã đăng ký Bản quyền.